Om foto

Marknadsföring som fotograf

Idag finns det en otrolig mängd av skickliga fotografer, och frågan är om det någonsin har tagits så många bra fotografier som det görs just nu. Det räcker med att surfa runt ett par minuter på Instagram, eller på andra webbplatser med fokus på fotografier, så inser man snabbt att det finns många som kan hantera en kamera på rätt sätt.

En förklaring till utvecklingen är prisbilden. Idag är det möjligt att för en relativt liten peng kunna köpa en kamerautrustning som kvalitetsmässigt inte ligger långt efter den som proffsen använder. Lägg till detta att det kostar lite mer än en hundralapp i månaden för att få tillgång till proffsverktyg för bildbehandling som Lightroom och Photoshop och det är förståeligt att allt fler ägnar sig åt avancerad fotografering.

Det handlar inte om att var bäst

Är din ambition att du ska kunna försörja dig som fotograf är det begripligt att du ibland kanske misströstar och tvivlar på att det är möjligt, detta med hänvisning till alla skickliga fotografer som finns. Men läget är inte på något sätt hopplöst. Att lyckas som fotograf handlar inte om att vara absolut bäst. Självfallet måste du vara en skicklig fotograf, men att kunna försörja sig som fotograf handlar till stor del om marknadsföring. Du måste helt enkelt kunna skapa uppmärksamhet kring dina fotografier. Lyckas du kombinera din skicklighet som fotograf med bra kunskaper i marknadsföring har du mycket goda förutsättningar för att kunna försörja dig som fotograf.

Digital marknadsföring

Grundpelaren i din marknadsföring ska vara digital marknadsföring, framförallt i form av mejlutskick och olika mejlinglistor. Det är få andra marknadsföringsåtgärder som är lika effektiva för fotografer som digital marknadsföring, framförallt i form av e-postmarknadsföring. Tittar du närmare på mer kända fotografer, som till exempel David Yarrow eller Karl Taylor, och hur de marknadsför sig kommer du upptäcka att de till stor del använder sig av e-post i sin marknadsföring.

En viktig detalj när du använder dig av digital marknadsföring är att den ska vara automatiserad. Det är då som den är som mest effektiv. Utskicken av mejl till de som är intresserade av dina fotografier ska ske helt automatiskt med jämna mellanrum utan att du behöver vara involverad. Detsamma gäller för andra åtgärder som du vidtar i din marknadsföring. Publicerar du till exempel en artikel med ett fotografi på din webbplats ska denna automatiskt publiceras i sociala medier i form av Instagram och Facebook.

Andra marknadsföringsåtgärder

Du bör inte förlita dig på enbart digital marknadsföring. Denna måste kompletteras med andra, och kanske mer traditionella, marknadsföringsåtgärder. Som exempel på klassisk marknadsföring för fotografer kan nämnas att du ställer ut dina fotografier på gallerier, eller offentliga platser i samarbete med till exempel en kommun. Något som ofta ger ett gott resultat är att du organiserar “workshops” där du lär ut hantverket som fotograf. Dessa gör det möjligt för dig att visa upp dina verk, samtidigt som du ytterligare förstärker ditt rykte som en skicklig fotograf.

Du kanske också gillar...