Lite historia

capture-images-of-the-environmentRedan på 1000-talet efter Kristus så började man beskriva principer för mörka rum och olika metoder för att ersätta handens verk. Det var dock först på 1500-talet som man faktiskt utvecklade tekniken med hjälp av optikens framfart. De äldsta riktiga fotografierna som man känner till och har bevarat är dock från år 1826 och var resultatet av många års testarbete. Nicéphor Niépce var mannen bakom detta fotografi och det tog runt 8 timmar för bilden att ta form. Detta åstadkom han med hjälp av tennplåt, behandlad med asfalt och efterbehandlad med lavendelolja och petroleum.

Ett ännu viktigare datum för fotografins historia är den 19:e augusti år 1839. Detta var dagen då Louis Jacques Mandé Daguerres, inför det franska folket i Paris, demonstrerade en ny teknik, även denna efter många års arbete, som satte fart på fotografin i hela världen. Denna teknik fick namnet Daguerreotypi och gavs bort av franska staten till resten av världen som en gåva. Därmed brukar man räkna år 1839 som fotografins födelseår.

Teknik

  • Traditionell färgkamera

Det växte fram olika sorts tekniker för att fotografer under 1800- och 1900-talet och det finns fortfarande olika sätt att fotografera på. Den traditionella “kameran” som de flesta människor använder i sin vardag är en apparat som består av en ljustät kammare med ett objektiv eller motsvarande och ett ljuskänsligt material som fotopapper eller film. En bild projiceras sedan på detta material vilket senare kan göra till ett fotografi.

  • Digitalkamera

I en digital kamera så exponeras ljuset inte på fotografisk film utan på en digital sensor istället. Sedan lagras bilderna i ett elektroniskt minneskort som ofta finns inbyggt i den digitala kameran. Digitala kameror tenderar ofta att ha en inbyggd skärm och man kan därför se bilden direkt efter exponering. Det finns en mängd olika typer av digitala kameror på marknaden som alla skiljer sig åt. Dessutom har nästan varenda mobiltelefon idag en inbyggd digitalkamera.